فروسيليسيم

در تولید فولاد به عنوان اكسيژن زدا عمل می‌کند و همچنین در ريخته گری آن باعث استحكام و سختی فولاد می‌شود و الاستيسيته و قابليت مغناطيسی آن را افزايش می‌دهد. در فرآیند تولید چدن نیز فروسیلیسیم به خاطر خاصیت گرافيت زائی بالای که دارد به عنوان جوانه زا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این ماده برای جدا سازی و کوچک سازی مواد سنگین استفاده می‌شود. برای فرایند پدیگون در تولید منیزیم نیز فروسیلیکون کاربرد خاص و ویژه خود را خواهد داشت. از سیلیسیم در تولید نیمه هادی خالص سیلیس در حرفه برق و مس سیلیس در صنایع شیمایی استفاده می‌شود.

کاربرد های فرو سیلیس

  • عامل اکسیژن زا از مذاب فولاد
  • عامل جوانه زا در ریخته گری چدن
  • تولید الکترود گرافیتی در جوشکاری
  • تولید فولاد و چدن آلیاژی پرسیلیس
  • تولید آمیژان فروسیلیکو منیزیم (FeSiMg) وفروسیلیکومنگنز (FeSiMn)
  • عامل کنترل ترکیب شیمیایی در تخلیه مذاب از کوره به پاتیل
  • عامل نشکن‌ساز در ساخت چدن نشکن
  • منبع سیلیکون در صنعت برق و مس