فرو کروم

آلیاژ آهن- کروم حاوی 70-50 % کروم است. عنصر کروم فریت زای بسیار قوی است و حضور حدود 13% کروم در ترکیب فولاد باعث محدود شدن فاز آستنیت در ریزساختار می شود. با افزایش درصد کروم، مقاومت خوردگی فولاد زیاد می شود و در دماهای بالا مقاومت به اکسیداسیون آن افزایش می یابد. حضور کروم باعث می شود دماغه های نمودار TTT به سمت راست تغییر مکان دهند و سختی پذیری افزایش یابد. با این وجود با افزایش درصد کروم جوشکاری آنها مشکل خواهد شد. .به ازای افزایش یک درصدی کروم در ترکیب فولاد استحکام کششی فولاد از 80 تا 100 MPa افزایش می یابد. این عنصر مقاومت به خوردگی و استحکام فریت را شدیداً افزوده ولی تأثیر متوسطی بر سخت گردانی فاز آستنیت دارد. در فولادهای پرکربن ، مقاومت به سایش را افزایش میدهد. فرو کروم پرکربن در تولید فولاد های مهندسی و فرو کروم کم کربن جهت تنظیم درصدکروم بدون تغییر محسوس کربن کاربرد دارد.

کاربرد :جهت افزایش خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی در تولید انواع فولاد